e-Khairat Online

Badan Khairat Kematian, Masjid Sultan Hisamudin, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor

Log Masuk

Semakan Status Keahlian

Badan Khairat Kematian, Masjid Sultan Hisamudin

Pengenalan

Penyertaan Badan Khairat Kematian, Masjid Sultan Hisamudin terbuka kepada semua ahli kariah masjid. Senarai ahli boleh disemak di papan kenyataan masjid atau melalui Jawatankuasa atau Wakil-Wakil Surau yang telah dilantik.

Terma dan Syarat

1. Yuran pendaftaran keahlian adalah sebanyak RM30.00 (bayaran sekali sahaja). Keahlian akan tamat pada 31 Disember setiap tahun. Yuran untuk permohonan baru ialah RM70.00 meliputi yuran pendaftaran dan tahunan.

2. Yuran pembaharuan dan tahunan adalah sebanyak RM40.00 setahun dan perlu dijelaskan selewat-lewatnya pada 31 Mac setiap tahun. Sekiranya pembaharuan keahlian tidak dijelaskan dalam tempoh masa yang ditetapkan, keahlian akan terbatal dan permohonan pendaftaran baru perlu dikemukakan.

3. Permohonan dianggap tidak lengkap jika maklumat yang diperlukan tidak diisi dengan lengkap

4. Tanggungan terhad kepada suami, isteri, anak-anak yang belum berkahwin dan tinggal bersama, serta ibu bapa dan ibu bapa mertua yang tinggal bersama sahaja, tetapi tidak termasuk anak berusia 18 tahun ke atas yang sudah bekerja.

5. Ahli bertanggungjawab mengemas kini maklumat kerana hanya maklumat dalam rekod Badan Khairat Kematian sahaja dianggap sebagai maklumat sah.

6. Terma dan syarat adalah tertakluk kepada pindaan dari masa ke masa.

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai khairat kematian masjid sila hubungi:

1. Pengerusi - Ustaz Mohd Riduwan (017-545 9717)
2. Setiausaha - Ustaz Hj Mohd Kholid (019-340 6418)
3. Bendahari - Ustaz Hj Mohd Fazri (012-300 2839)

4. Admin Khairat Kematian (014-266 7694)

atau berhubung terus dengan

Pejabat Masjid Sultan Hisamudin
Bandar Baru Salak Tinggi
Sepang, Selangor
No. Telefon/ Faks : 03-8706 0081